10.3.2016

Kielentarkistus

Hillitty kielentarkistus on perusteellinen tekstintarkistuspalvelu, joka sopii kaikenlaisten tekstien perushuolloksi.

Se sisältää muun muassa:

 1. kaikki oikoluvussa tehtävät tarkistukset eli:
  • kirjoitusvirheet
  • välimerkit
  • isot alkukirjaimet
  • yhdyssanat ja sanaliitot
 2. erisnimien ja termien tarkistukset
 3. sanajärjestysten tarkistukset
 4. lauseenvastikkeiden ja viittaussuhteiden tarkistukset
 5. muut kieliopilliset seikat (esimerkiksi kongruenssit ja rektiot).

Kaikki tekstissä esiin nousevat kieliopin vastaiset ilmaisut oiotaan. Lopputuloksena on moitteeton teksti, joka on suomen kielen sovittujen sääntöjen mukainen mutta jonka sanavalinnat, tyyli ja sisäinen rakenne ovat kirjoittajan käsialaa.

Palvelun läpi kannattaa käyttää esimerkiksi verkkosivut, tiedotteet, käyttöohjeet, mainokset ja ylipäätään kaikenlaiset julkiset tekstit.

Jos teksti tarvitsee vain kevyen pintatarkistuksen, hillitty oikoluku voi olla sopiva – jos teksti taas kaipaa tarkistuksen lisäksi syvällisempää ulkopuolista näkemystä, Hillityn pilkun tekstinmuokkaus on paikallaan.